Stopp i avlopp - Mjölby

Ring oss vi är proffs på att lösa stopp i avlopp

Avloppsproblem kommer ofta plötsligt och för med sig en hel del påfrestande följder. Dels i vardagen men de kan också snabbt utvecklas till både fukt- och vattenskador, komplexa och kostsamma att åtgärda.

Har du återkommande problem eller ett akut stopp i avlopp? Kontakta oss så dyker vi upp snabbt för att vidta relevanta åtgärder. Vi kan givetvis också erbjuda kamerainspektion för att hitta det bakomliggande problemet samt bokas för regelbundet underhåll.

Stopp i avlopp i Mjölby -En del av 111:ans

Varför blir det stopp i avlopp?

Ett stopp beror sällan på att ledningarna är trasiga eller gamla. De flesta uppstår till följd av att fel föremål spolats ner eller bristande underhåll. Matfett, matrester, tvål, hår och andra icke vattenlösliga produkter kan fastna i vask, brunn eller toalett där de tillslut slammar igen och hindrar vattenflödet.

Ofta kan man upptäcka ett stopp i tidigt stadie genom att vara uppmärksam på avvikande beteenden. Det kan börja lukta illa, klucka, vatten kan bubbla upp ur avloppet eller så rinner det undan saktar än tidigare. Upplevs något eller några av dessa tecken så bör du ringa oss direkt för omedelbara åtgärder. Ett stopp som inte åtgärdas kan ge förödande följder i form av fukt- och vattenskador.

111:Ans Avloppsspolning & Filmning I Östergötland AB

Avloppsrensning med högtrycksspolning

En del mindre stopp kan lösas relativt enkelt. Ibland räcker det med att rensa vattenlåset eller att spola hett vatten en stund. Sitter de däremot hårdare eller längre in i rören behövs en ordentlig genomspolning från en spolbil.

Högtrycksspolning är den effektivaste metoden vid stopp i avlopp samtidigt som den är skonsam mot rören. Därtill är metoden även snäll mot miljön då vi använder oss av vanligt varmt vatten utan kemikalier. De kraftiga vattenstrålarna befriar avloppsrören från avlagringar och skräp som sedan följer med i vattenflödet. Då trycket är reglerbart och vi fullt utrustade passar spolningen till alla sorters avlopp oavsett skick eller dimension.

Kan man förebygga stopp?

Vill man undvika stopp så ska man först och främst vara observant på vad man spolar ner. Avloppsrör är i första hand anpassade för vatten så försök undvika att även andra produkter följer med. Torka  exempelvis ur stekpannor och grytor innan de diskas så hamnar mindre mängd matfett i vasken. Rensa också golvbrunnar regelbundet och använd enbart toalettpapper till toaletten.

En annan förebyggande åtgärd är att underhållsspola ledningarna med cirka ett års intervaller. En investering vi rekommenderar samtliga kunder som vill undvika avloppsproblem av alla dess slag. Efter en ordentlig spolning blir rören helt öppna. Genomflödet optimeras, hållbarheten förlängs och du minimerar risken för akuta stopp med allt vad det innebär.

111:Ans Avloppsspolning & Filmning I Östergötland AB

Kvalificerad hjälp till dig i Mjölby

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring ditt avlopp, vill ha ett prisförslag, en underhållsspolning eller hjälp med omnejd. Genom full kapacitet, erfarenhet och adekvata kunskaper löser vi alla sorters stopp i Mjölby oavsett när på dygnet de uppstår. Våra tjänster är formade för både privata hushåll, företag och andra större fastigheter.